Ви треба помош? Слободно контактирајте не на 077 986 830; 078 410 580
Сакате директна средба? Ќе не најдете на

ул. „Крижевска“ бр. 19

2300 Кочани

Најповолно кредитирање

Алекс Станови преку одлична соработка со банкарскиот сектор нуди најповолни услови за станбено кредитирање за своите купувачи, со најниски каматни стапки во историјата на Македонија.

komercijalnaВо Комерцијална банка АД Скопје, купувачите на стан од Алекс Станови можат да добијат станбен кредит со само 15 % учество и 2,9 % фиксна годишна каматна стапка за првите 3 години.

Понуда на Комерцијална Банка

 

NLB_Banka cmykВо НЛБ Банка АД Скопје, купувачите на стан од Алекс Станови можат да добијат станбен кредит со учество од само 15 %, 4,2 % фиксна годишна каматна стапка за првите три години,  6,0 % проментлива годишна каматна стапка за останатиот период.

Понуда на НЛБ Банка АД Скопје

Алекс Станови има висок авторитет и кредибилитет во банкарскиот сектор, што во голема мера ја олеснува одлуката и ја забрзува процедурата за добивање станбен кредит. Компанијата им е на располагање на купувачите на недвижности, за информации и помагање за полесно аплицирање и побрзо завршување на постапката за добивање кредит. Во одредени промотивни периоди, заедно со банките на кредитобарателите им се нуди можност за добивање станбени кредити без плаќање трошоци за нивно одобрување и проценка на хипотека.

 

Алекс Станови има одлична соработка со:

st   sparkoh Halkbank