Ви треба помош? Слободно контактирајте не на 077 986 830; 078 410 580
Сакате директна средба? Ќе не најдете на

ул. „Крижевска“ бр. 19

2300 Кочани

 

– Геомеханичка стабилност од 80 до 105 МРа

– Асеизмичка безбедност потврдена со ИЗИС сертификат (вградена арматура над 300.000 кг)

– Цврстина на бетон до МБ40

– Функционален, максимално искористен станбен простор, по мерка на купувачите

Енергетски пасош А – класа, одлични енергетски параметри, долгорочна заштеда на енергија за греење и ладење

До 3 пати намалена потрошувачка на енергија за греење и ладење

– Термоизолирана фасада со тврдопресуван стиропор и 20cm минерална волна плус 10 cm панел ( со полиретан) за покриви

– Ѕидање на керамички блок со тула со ниска топлинска спроводливост

– Високо квалитетна PVC столарија со тридиктон

– Коефициенти за топлоспроводливост од 20 до 40 % подобри од пропишаните

– Заедничко осветлување, мали сметки за струја и сензорски штедливи светилки

– Преградни сендвич ѕидови блок и тервол, со одлична термичка и акустична изолација

Одлична звучна изолација со звучна пропустливост до 63 db

Ентериер со одличен квалитет од увоз, модерен дизајн, блиндор врати, естетика и функционалност (можност за избор на врати по договор и др.)

– Опремена бања, можност за избор на плочки и санитарии

Модерни 2 (два) лифтa од фурнирани плочи и сјаен нерѓосувачи челик со капацитет од 750 кг или за 10 лица во лифтот

Најсовремени безбедносни системи, видео надзор

– Модерни паркиралишта со над 250 паркинг места, слободни паркинг места без купување

– Уредена околина, детски парк, хортикултурно уредување

Осветлен паркинг и двор со штедливи лед светилки

Преден влез (со пристап на колички) и заден влез со по два лифта со капацитет 10 луѓе + 10 луѓе ( во исто време)

– Влезови, скали, ходници со висок квалитетен природен гранит, со специјални дизајнирани бродури.