Ви треба помош? Слободно контактирајте не на 077 986 830; 078 410 580
Сакате директна средба? Ќе не најдете на

ул. „Крижевска“ бр. 19

2300 Кочани

 

Стан тип 1 - Трособен стан 54м2

Стан тип 1 - Трособен стан 54м2

Стан тип 2 - Трособен стан 64м2

Стан тип 2 - Трособен стан 64м2

Стан тип 3 - Четирисобен стан 80м2

Стан тип 3 - Четирисобен стан 80м2

Стан тип 4 - Трособен стан 59,5м2

Стан тип 4 - Трособен стан 59,5м2

Стан тип 5 - Двособен стан 45м2

Стан тип 5 - Двособен стан 45м2

Стан тип 6 - Двособен стан 40м2

Стан тип 6 - Двособен стан 40м2

Стан тип 7 - Трособен стан 49м2

Стан тип 7 - Трособен стан 49м2

Стан тип 8 - Трособен стан 58м2

Стан тип 8 - Трособен стан 58м2

Стан тип 9 - Трособен стан 53м2

Стан тип 9 - Трособен стан 53м2

Стан тип 10 - Четирисобен стан 74м2

Стан тип 10 - Четирисобен стан 74м2

Стан тип 11 - Двособен стан 48м2

Стан тип 11 - Двособен стан 48м2

Стан тип 12 - Трособен стан 66м2

Стан тип 12 - Трособен стан 66м2

Стан тип 13 - Трособен стан 68м2

Стан тип 13 - Трособен стан 68м2

Стан тип 14 - Двособен стан 46,5м2

Стан тип 14 - Двособен стан 46,5м2

Стан тип 15 - Четирисобен стан 86м2

Стан тип 15 - Четирисобен стан 86м2

Стан тип 16 - Четирисобен стан 103м2

Стан тип 16 - Четирисобен стан 103м2

Стан тип 17 - Трособен стан 70,5м2

Стан тип 17 - Трособен стан 70,5м2

Станови на 4-ти кат

Станови на 4-ти кат

Соработуваме со најдобрите: