Алекс Станови

Алекс Станови

ВЕЌЕ 50 ГОДИНИ ГРАДИМЕ ДОВЕРБА!

Започнување со градба на третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 8400 m2