Алекс Станови

ЈАВЕТЕ СЕ НА:

+389 (0)78 410 580 | +389 (0)77 986 830

ИЛИ ПИШЕТЕ НИ НА:

ИСТОРИЈАТ

Историјат на компанијата

Компанијата Алекс има фамилијарна традиција во производството на текстилни производи што започнува уште во далечната 1970 година. Модната конфекција е основана во 1990 година со главна дејност – производство на облека за домашниот пазар, а од 1997 година започнува со производство на горна и долна женска облека за странски пазар, по систем на лон и полулон производство.

Чувствувајќи недостиг на квалитетна градба на регионалниот пазар на недвижности, компанијата одлучува да влезе во уште еден деловен правец – високоградба. Најпрвин за свои потреби, во 2000 год., го гради современиот деловен објект со 1600 м2 работна површина, на ул. „Григор Прличев“ во населбата „Зелен појас“.

1999
1999

Започнување со градба на првиот објект во „Зелен појас“ – Кочани

Започнување со градба на првиот објект во „Зелен појас“ – Кочани
Објектот е со површина од 1600 m2
2000
2000

Вселување во објектот „Зелен појас“ – Кочани

Вселување во објектот „Зелен појас“ – Кочани
Објектот е со површина од 1600 m2
2001
2001

Започнување со градба на нов деловен објект во Пробиштип

Започнување со градба на нов деловен објект во Пробиштип
Објектот е со површина од 2200 m2
2002
2002

Вселување во деловниот објект во Пробиштип

Вселување во деловниот објект во Пробиштип
Објектот е со површина од 2200 m2
2011
2011

Започнување со градба на логистички центар во кочани

Започнување со градба на логистички центар во кочани
Објектот е со површина од 3000 m2
2012
2012

Вселување во логистичкиот центар во кочани

Вселување во логистичкиот центар во кочани
Објектот е со површина од 3000 m2
2015
2015

Започнување со градба на првата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Започнување со градба на првата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 5300 m2
2016
2016

Вселување во станбената зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Вселување во станбената зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 5300 m2
2017
2017

Започнување со градба на деловен објект во кочани

Започнување со градба на деловен објект во кочани
Објектот е со површина од 2700 m2
2017

Започнување со градба на втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Започнување со градба на втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 8025 m2
2018
2018

Започнување со градба на станбена зграда во пробиштип

Започнување со градба на станбена зграда во пробиштип
Објектот е со површина од 1450 m2
2018

Вселување во втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Вселување во втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 8025 m2
2019
2019

Вселување во деловен објект во кочани

Вселување во деловен објект во кочани
2019

Започнување со градба на третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Започнување со градба на третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 8400 m2
2019

Вселување во станбената зграда во пробиштип

Вселување во станбената зграда во пробиштип
Објектот е со површина од 1450 m2
2020
2020

вселување во третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

вселување во третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Објектот е со површина од 8400 m2