Алекс Станови

ЈАВЕТЕ СЕ НА:

+389 (0)78 410 580 | +389 (0)77 986 830

ИЛИ ПИШЕТЕ НИ НА:

ИСТОРИЈАТ

Историјат на компанијата

Компанијата Алекс има фамилијарна традиција во производството на текстилни производи што започнува уште во далечната 1970 година. Модната конфекција е основана во 1990 година со главна дејност – производство на облека за домашниот пазар, а од 1997 година започнува со производство на горна и долна женска облека за странски пазар, по систем на лон и полулон производство.

Чувствувајќи недостиг на квалитетна градба на регионалниот пазар на недвижности, компанијата одлучува да влезе во уште еден деловен правец – високоградба. Најпрвин за свои потреби, во 2000 год., го гради современиот деловен објект со 1600 м2 работна површина, на ул. „Григор Прличев“ во населбата „Зелен појас“.

1999
Започнување со градба на првиот објект во „Зелен појас“ – Кочани
Започнување со градба на првиот објект во „Зелен појас“ – Кочани

Објектот е со површина од 1600 m2

2000
Вселување во објектот „Зелен појас“ – Кочани
Вселување во објектот „Зелен појас“ – Кочани

Објектот е со површина од 1600 m2

2001
Започнување со градба на нов деловен објект во Пробиштип
Започнување со градба на нов деловен објект во Пробиштип

Објектот е со површина од 2200 m2

2002
Вселување во деловниот објект во Пробиштип
Вселување во деловниот објект во Пробиштип

Објектот е со површина од 2200 m2

2011
Започнување со градба на логистички центар во кочани
Започнување со градба на логистички центар во кочани

Објектот е со површина од 3000 m2

2012
Вселување во логистичкиот центар во кочани
Вселување во логистичкиот центар во кочани

Објектот е со површина од 3000 m2

2015
Започнување со градба на првата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Започнување со градба на првата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 5300 m2

2016
Вселување во станбената зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Вселување во станбената зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 5300 m2

2017
Започнување со градба на втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Започнување со градба на втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 8025 m2

Започнување со градба на деловен објект во кочани
Започнување со градба на деловен објект во кочани

Објектот е со површина од 2700 m2

2018
Вселување во втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Вселување во втората станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 8025 m2

Започнување со градба на станбена зграда во пробиштип
Започнување со градба на станбена зграда во пробиштип

Објектот е со површина од 1450 m2

2019
Вселување во деловен објект во кочани
Вселување во деловен објект во кочани
Започнување со градба на третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
Започнување со градба на третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 8400 m2

Вселување во станбената зграда во пробиштип
Вселување во станбената зграда во пробиштип

Објектот е со површина од 1450 m2

2020
вселување во третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани
вселување во третата станбена зграда во комплекс „алекс“ – кочани

Објектот е со површина од 8400 m2